Wilton Party Time Candles

Wilton

$1.58 
SKU: 2811-860

Wilton Party Time Candles

  • 4 candles per package
  • Size: 1.75 in. to 2 in.